Tag Archives: Yhteinen keittiö

 

Haaste: Miten houkuttelemme ihmisiä hyvinvoinnin pariin?

Terveys ja hyvinvointi jakautuvat väestössä epätasaisesti. Korkeasti koulutetut ja hyvätuloiset voivat muita paremmin ja ovat muita terveempiä. Vastaavasti matalasti koulutetut ja pienituloiset voivat keskimäärin huonommin ja heillä on myös enemmän sairauksia. Hyvinvointi- ja terveyserot koskevat koko väestöä siten, että hyvinvointi ja terveys kasvavat koulutus- ja tulotason kasvaessa. Hyvinvointi- ja terveyseroja esiintyy myös maantieteellisten alueiden välillä…

09.10.2016