Tag Archives: Sosiaali-ja terveysministeriö

 

STM Hyvinvointi-hackathonin 2017 kumppaniksi

Pääyhteistyökumppanimme: Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö valitsi nyt jo toisen kerran Hyvinvointi-hackathonin yhteistyökumppanikseen, koska digitaalisten ratkaisujen, tekoälyn ja robotiikan hyödyntäminen on tärkeässä roolissa sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä.   STM tuo Hyvinvointi-hackathoniin useita haasteita hallituksen eri kärkihankkeista, useat yhteistyössä eri asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. Palvelut asiakaslähtöisiksi Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Toteutetaan lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa…

Haaste: Miten ikäihmiset voisivat asua kotonaan mahdollisimman pitkään?

Suomi on yksi maailman nopeimmin ikääntyvistä maista. Eläkeikäisiä on jo joka viides väestöstämme eli reilu miljoona. Iäkkäimpien iäkkäiden osuus on tasaisessa kasvussa. Nykyiset eläkeläiset ovat tottuneita vaatimaan ja valitsemaan sekä palveluita että asumismuotojaan.  Ikääntyvillä on hyvin erilaisia palvelutarpeita ja erilaisia asumisen tarpeita. Ikääntyneissä on sekä hyväkuntoisia ja itse asioistaan päättäviä, mutta jo joka neljäs 75…

09.10.2016

Haaste: Miten houkuttelemme ihmisiä hyvinvoinnin pariin?

Terveys ja hyvinvointi jakautuvat väestössä epätasaisesti. Korkeasti koulutetut ja hyvätuloiset voivat muita paremmin ja ovat muita terveempiä. Vastaavasti matalasti koulutetut ja pienituloiset voivat keskimäärin huonommin ja heillä on myös enemmän sairauksia. Hyvinvointi- ja terveyserot koskevat koko väestöä siten, että hyvinvointi ja terveys kasvavat koulutus- ja tulotason kasvaessa. Hyvinvointi- ja terveyseroja esiintyy myös maantieteellisten alueiden välillä…

09.10.2016