Tag Archives: #ikiomat

 

Kotiturva-hanke auttaa pärjäämään kotona

Kotiturva-hanke edistää ikääntyneiden ihmisten kotona pärjäämistä ja viihtymistä ns. arkiteknologian keinoin. Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojat, jotka opastavat maksuttomasti yli 65-vuotiaita ikääntyneitä kodin korjauksissa alkavat ohjata asiakkaita myös arkiteknologian käytössä. Arkiteknologialla tarkoitetaan esim. paloturvallisuuteen, kuulemiseen, näkemiseen ja itsenäiseen liikkumiseen liittyviä yksinkertaisia apuvälineitä.  Myös sosiaalista kanssakäyntiä edistävä teknologia, kuten kuvayhteys läheiseen/ hoitohenkilökuntaan tabletilla edustaa arkiteknologiaa. Kotiturvassa rakennetaan myös…