Mitä kuuluu, Iloiset innostajat?

 

Vuoden 2016 Hyvinvointi-hackathonissa toiselle sijalle kivunnut tiimi Iloiset innostajat halusi tukea ikääntyvien ihmisten parissa tehtävää vapaaehtoistoimintaa.

hackday15

Tiimin ideoima ratkaisu DigiKamu yhdistää ikäihmiset ja vapaaehtoiset digitaalisesti. Tiimissä mukana ollut hyvinvointikoordinaattori Laura Sormunen Porvoon kaupungilta sanoo, että Hyvinvointi-hackathon oli mielenkiintoinen ja positiivinen kokemus.

– Tapahtuman vahvuus oli erilaisten ihmisten ja osaamistaustojen yhdistyminen. Esimerkiksi meidän tiimissämme oli hyvinvoinnin asiantuntijoita laajalta rintamalta. Itse ilahduin hyvinvointiteknologian näkökulmasta Hyvinvointi-hackathonissa.

Hyvinvointi-hackathonin ajatuksena on tuoda yhteen eri taustat omaavia ihmisiä ratkaisemaan hyvinvoinnin haasteita. Yhdessä tekemällä oppii lisää ja muilta saa uusia näkökulmia.

– Mielestäni Hyvinvointi-hackathon oli hieno paikka ja mahdollisuus yhdistää hyvinvointialan palvelujen kehittämisen näkökulmaan teknologinen ymmärrys. Tätä näkökulmaa tulee mielestäni vahvistaa tulevaisuudessa alueellisesti ja paikallisesti entistä enemmän, sanoo Sormunen.

Sormusen mukaan tapahtumassa opittiin myös tiimityöskentelyä ja esiintymistä. Hänen mielestään monipuolinen näkemys ja erilaisten ihmisten osallistuminen mahdollistaa ideointivaiheessa parhaan tuloksen.

– Hyvinvointi-hackathon tarjosi mahdollisuuden vahvistaa omia tiimityöskentelytaitoja ideoimalla uusien ihmisten kanssa yhdessä jotain uutta ja innostavaa eri-ikäisten ihmisten hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Hyvinvointi-hackathonissa oli mielestäni ensisijaisesti kyse toimivasta tiimityöstä ja vahvuuksien yhdistämisestä. Tapahtumassa on myös mahdollista hioa omia esiintymistaitoja mentorointi-ja pitchaustilanteissa. Ytimekäs ja ymmärrettävä esiintyminen on arvokasta monissa elämäntilanteissa.

Haaveissa ratkaisun pilotointi

Hyvinvointi-hackathonin strategisena tavoitteena on kehittää laajalle skaalautuvia ratkaisuja. Sormunen kertoo, että tiimi kävi tapahtuman jälkeen keskusteluja mahdollisuuksista pilotoida ideaa esimerkiksi Porvoon kaupungissa.

– Porvoon kaupungin hyvinvointikoordinaattorin näkökulmasta näen toiminnan täysin mahdollisena kokeiluna kunnassa. Aikataulut ja resurssit eivät ole valitettavasti ainakaan vielä mahdollistaneet kokeiluja. Idea on mielestäni esimerkiksi alkusysäyksen antavan rahallisen avustuksen kautta täysin mahdollinen kehittää eteenpäin ja toteuttaa tuloksellisesti. Ideamme kautta voisi saada aikaan ihmisten hyvinvointia edistävää ja sukupolvien rajat ylittävää toimintaa.

Sormunen kertoo, että hän on edelleen kiinnostunut uusien palveluiden ideoimisesta ja kehittämisestä.

– Olen avoin uusille mahdollisuuksille ja ketterille kokeiluille. Esimerkiksi Porvoossa vedän useita hyvinvoinnin projekteja, jotka ovat saaneet alkunsa innostuneiden ihmisten hyvistä ideoista peilattuna tutkittuun tietoon ihmisten hyvinvoinnista.

Sormusen mielestä Hyvinvointi-hackathon sopii sekä erilaisille hyvinvointialan ammattilaisille että asukkaille. Vuoden 2017 hackathonin osallistujille ja järjestäjille Sormunen antaa seuraavanlaisia vinkkejä:

– Tapahtumaan kannattaa osallistua avoimin ja positiivisin mielin, tilaisuudesta voi vain oppia uutta. Tulevaisuudessa Hyvinvointi-hackathonin asiantuntevat mentorit voisivat mahdollisuuksien mukaan sitoutua tapaamaan voittajatiimejä Hyvinvointi-hackathonin jälkeen ja suunnitella yhdessä idean viemistä käytännön tasolle. Yhdessä voisi myös miettiä mahdollisia rahallisia avustuksia toiminnan käynnistämiseksi.

Teksti: Myra Magnusson
Kuva: Leila Mojtahedi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *