Liity Hyvinvointi-hackathon ry:n jäseneksi

 

“Tarvitaanko #sote-hackathon?”

Hyvinvointi-hackathonin tarina alkoi tästä twiitistä marraskuussa 2015. Sosiaalisen median kautta löysimme mukaan muitakin aiheesta innostuneita ihmisiä. Järjestimme ensimmäisen Hyvinvointi-hackathonin vapaaehtoisvoimin lokakuussa 2016 ja toisen lokakuussa 2017. Hyvinvointi-hackathon ry:n perustimme syyskuussa 2017.

Olet tervetullut liittymään jäseneksi. Lue lisää siitä, mitkä ovat tavoitteemme ja miten toimimme.

Positiivinen muutos suomalaisten hyvinvointiin

Hyvinvointi-hackathon kokoaa yhteen hyvinvoinnista ja sen kehittämisestä kiinnostuneet alan toimijat tavoitteenaan etsiä uusia digitaalisia, tekoälyä ja robotiikkaa hyödyntäviä ratkaisuja hyvinvoinnin haasteisiin. Tavoitteenamme on luoda positiivinen muutos suomalaisten hyvinvointiin.

Hyvinvointi-hackathon tuo asiantuntijat yhteen

Hyvinvointi-hackathonia toteutetaan vapaaehtoisvoimin. Puolentoista vuoden toiminnan jälkeen olemme huomanneeet, että tapahtumalle on tarvetta. Palveluntuottajien ja koodarien lisäksi kutsumme tapahtumaan palvelumuotoilijoita ja kokemusasiantuntijoita, koska tarkoituksena on saada aikaan ratkaisuja, jotka todella palvelevat sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjiä.

Enemmän kuin 48 tunnin tapahtuma

Hyvinvointi-hackathonin tavoitteena on olla kätilöimässä ratkaisuja, jotka vaikuttavat suomalaisten hyvinvointiin tulevina vuosina. Haluamme tapahtumassamme syntyvän mahdollisimman hyviä ratkaisuja, siksi panostamme tapahtumaan sitä ennen, sen aikana ja sen jälkeen.

Hyvinvointi-hackathon on nyt ry. – Liity mukaan!

Mikä on yhdistyksemme tarkoitus?

Yhdistyksen tarkoituksena on saada yhdessä aikaan maassamme positiivinen muutos hyvinvoinnissa. Tätä varten yhdistys törmäyttää sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan toimijoita uudella tavalla.

Mitä yhdistys tekee?

Yhdistys järjestää uudenlaisten toimintamallien kehittämisestä kiinnostuneiden tahojen kohtaamisia vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa hyväksytyn mukaan, kuten Hyvinvointi-hackathonin.

Tapahtumissa syntyneet ideat, verkostot ja niissä kehitetyt ratkaisut palvelevat yhdistyksen tarkoitusta, periatteella “ihminen ensin”. Samalla hyötyvät tapahtumien kumppaniorganisaatiot. Yhdistys toimii yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi yhdistys järjestää muitakin oheistapahtumia, webinaareja ja muuta vastaavaa.

Ketkä voivat liittyä jäseneksi?

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä luonnollinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Yhdistyksen yhteisöjäseneksi voi liittyä yritys tai muu yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhteisö voi halutessaan nimetä omalla menettelyllään henkilön edustamaan yhteisöä Hyvinvointi-hackathon ry:n toiminnassa. Yhteisö voi myös nimetä ehdokkaansa yhdistyksen hallitukseen. Yhteisö voi oman päätöksensä mukaan maksaa kannatusmaksuna vuosittaista jäsenmaksua suuremman maksun.

Hyvinvointi-hackathon toimii rahoittajistaan riippumattomana, itsenäisenä yhdistyksenä ja yhdistystoiminnassa henkilö- ja yhteisöjäsenet ovat yhdenvertaisessa asemassa.

Miten voit liittyä jäseneksi?

Yhdistyksen hallitus hyväksyy kokouksissaan uudet jäsenet hakemuksesta, joka voi olla myös suullinen. Tee kirjallinen hakemus tämän linkin kautta. Huom. lomake ei lähetä vahvistusviestejä. Olemme sinuun yhteydessä viikon kuluessa hakemuksesi lähettämisestä.

Mitä liittyminen edellyttää sinulta?

Liittyminen ei edellytä ilmoittautumisen lisäksi muuta. Olet kuitenkin tervetullut järjestämään tapahtumaa, tai organisaatiosi on tervetullut mukaan kumppaniksi.

Liittymis- ja jäsenmaksu

Tällä hetkellä jäseneksi voi liittyä maksutta.

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisten henkilö- ja yhteisöjäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosikokous.

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-5 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-2 varajäsentä. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä sekä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hyvinvointi-hackathon ry. säännöt

Hyvinvointi-hackathon ry:n hallitus:

  • Pekka Siintola, puheenjohtaja
  • Jari Jaanto, varapuheenjohtaja
  • Sari Ullgren-Lajunen, sihteeri
  • Hannele Pulliainen, rahastonhoitaja
  • Riikka Marttinen
  • Meri Seistola

21728831_10213437869359669_3513972268696552580_o