Haaste #9: Palveluseurannalle oma digiseuranta

 

 

Pääyhteistyökumppanimme: Sosiaali- ja terveysministeriö

Pääyhteistyökumppanimme: Sosiaali- ja terveysministeriö

STM:n haaste #9: Palveluseurannalle oma digiseuranta

Seuraa ja twiittaa: #ikiomat #hyvinvointihack  #Haaste9

Päästetään palveluohjaajat puikkoihin. Luo maakuntatason hallintapalvelu, joka mahdollistaa asiakas- ja palveluohjauksen toimivan kuin lennonjohto: Iäkkäiden palvelujen maakunnallinen neuvonta, ohjaus, seuranta ja koordinaatio tapahtuu digitaalisen dashboardin kautta.

Palvelun kautta maakuntatason palveluohjaajilla on jatkuvasti kokonaiskuva palveluista ja niiden keskinäisistä esim. kustannusvaikutuksista.

Haasteen tarveperusta lyhyesti:

Kehitä digitaalinen hallintapalvelu, joka vastaa iäkkäiden keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen maakunnalliseen neuvonnan, ohjauksen, seurannan ja koordinaation tukena ns. ”yhden luukun palvelun” toimintamallin tarpeisiin:

  • Iäkkäät asiakkaat ja heidän omaisensa ja omahoitajansa tarvitsevat tietoa tarjolla olevista palveluista ja niiden sisällöistä.
  • Omatoiminen oman hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpito  (vrt. ODA-hankkeet) ja asumisen ennakointi (http://www.ymparisto.fi/ikaantyneidenasuminen).
  • Millaista seurantatietoa ja miten asiakasohjauksen prosessista sote-hallinto, Kela, vakuutusyhtiöt ja muut tahot voivat ja niiden on tarpeen koota?
  • Jotta pystymme seuraamaan, että asiakkaat ohjautuvat oikein, oikeat asiakkaat ovat oikeaan aikaan oikeassa palvelussa ja mitkä ovat resurssit ja kustannukset.

Miltä ratkaisu voisi näyttää?

Asiakas- ja palveluohjaajille käyttäjäystävällinen sähköinen toiminnanohjausjärjestemä, josta
1. asiakas- ja palveluohjaajat näkevät asiakastiedot, palvelutarpeen arvioinnit, riskimittarit, asiakkaille myönnetyn palvelukokonaisuuden, palveluhistorian ja palveluennusteet
2. sote-hallinto voi seurata asiakasohjauksen prosessin toteutusta ja vaikutusta

Mitä osaamista ratkaisun tuottamiseen tarvitaan?

  • Palvelumuotoilu, ikäihmisten palvelut, käyttäjäystävällisyys
  • Järjestelmäarkkitehtuuri, datan hallinta ja louhinta, keinoälyn syväoppimisen menetelmät
  • Palvelujen sisältö ja niiden vaikuttavuuden mittaamisen kohdentaminen asiakaspolun eri vaiheisiin
  • Palvelujen kustannukset ja niiden toisistaan riippuvat kustannusvaikutukset
  • Toiminnanohjausjärjestelmät, sisäinen laskenta, raportointi, datan visualisointi

Materiaali, tietopohja ja yhteyshenkilöt:

Pelkistä liiketoimintajärjestelmistä löytyy esimerkkejä: Cognos, Click View, Sisense.
Hallituksen kärkihanke: Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa
Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Anja Noro, etunimi.sukunimi@stm.fi
Kärkihankkeen kotisivut: Koti- ja omaishoito
Hakujulistus

Maakunnalliset kokeilut 2016-2018:
Pirkanmaa: http://stm.fi/koti-ja-omaishoito/rahoitettavat-hankkeet/ikaneuvo
Yhteyshenkilö: Essi Mäki-Hallila, etunimi.sukunimi@tampere.fi; I&O muutosagentti Mari Patronen, etunimi.sukunimi@pirkanmaa.fi

Kymenlaakso: http://stm.fi/koti-ja-omaishoito/rahoitettavat-hankkeet/kymenlaakson-ikaopastin
Yhteyshenkilöt: Marjut Kettunen, etunimi.sukunimi@kotka.fi; I&O muutosagentti Tommi Reiman, etunimi.sukunimi@kotka.fi

Varsinais-Suomi: http://stm.fi/koti-ja-omaishoito/rahoitettavat-hankkeet/kompassi
Yhteyshenkilöt: Johanna Ritvanen, etunimi.sukunimi@turku.fi ; I&O muutosagentti Kirsi Kiviniemi, etunimi.m.sukunimi@turku.fi

Kaikkien kärkihankkeiden yhteisenä viestintäverkostona on Facebook-ryhmä: Hyvinvoinnin ja terveyden kärkihankkeiden viestintäverkosto

Tutustu täällä muihin Hyvinvointi-hackathonin haasteisiin.

STM on Hyvinvointi-hackathonin 2017 haastekumppani.

Tietoa ilmoittautumisesta ja linkki ilmoittautumiseen

Seuraa viestejämme Facebookissa ja Twitterissä.

Vanhustyön keskusliiton Kotiturva-hanke auttaa pärjäämään kotona.

Kotiturva-hanke auttaa pärjäämään kotona

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *