Haaste #7: Auta osatyökykyisten työllistymistä

 
Pääyhteistyökumppanimme: Sosiaali- ja terveysministeriö

Pääyhteistyökumppanimme: Sosiaali- ja terveysministeriö

Seuraa ja twiittaa: #OTEhanke #hyvinvointihack  #Haaste7

STM:n haaste #7: Käytännön ratkaisuja tilanteeseen, jossa työkyky heikkenee

Kehitä digitaalinen ratkaisu, jolla hahmotetaan ja arvioidaan työntekijän työkykyä.

Ratkaisun tulisi tarjota käyttäjälle myös käytännön ratkaisuehdotuksia työkyvyn heiketessä tai työkyvyn heikkenemisen ennaltaehkäisyksi.

Ratkaisun tulee olla osatyökykyisen itsensä lisäksi myös työnantajan (eli esimiehen) ja osatyökykyisen kanssa toimivan ammattihenkilöstön käytettävissä.

  • Luo digitaalinen ratkaisu, jossa osatyökykyinen henkilö (työtön tai työssä käyvä) kuvaa henkilökohtainen tilanteensa, arvioi työkykyään ja saa käytännön ratkaisuehdotuksia siitä, miten vastaavia tilanteita on aikaisemmin käytännössä ratkaistu muualla.
  • Esimerkiksi näön heikentyessä henkilö löytää palvelusta tietoa siitä, kuinka muut ovat vastaavissa tilanteissa voineet jatkaa työssään.

Miltä ratkaisu voisi näyttää:

  • Ratkaisuehdotusten tulisi olla myös mm. esimiesten ja osatyökykyisiä auttavien ammattihenkilöiden käytettävissä.
  • Samasta palvelusta käyttäjät voisivat saada myös tietoa kyseiseen tilanteeseen sopivista palveluista lähellä tai käyttäjät voisivat luoda sosiaalisia verkostoja muiden vastaavissa tilanteissa olevien kanssa.

Materiaalia ja tietopohjaa:

  • Hankkeen tavoitteena on, että osatyökykyiset ihmiset jatkavat työelämässä tai työllistyvät avoimille työmarkkinoille.
  • Työikäisistä suomalaisista noin 1,9 miljoonalla, eli yli puolella työikäisistä, on jokin pitkäaikaissairaus tai vamma. Heistä 600 000 arvioi, että tämä sairaus tai vamma vaikuttaa heidän työhönsä tai työmahdollisuuksiinsa (Lähde: Tilastokeskus). Osatyökykyisillä on myös muita suurempi riski jäädä työttömäksi.
  • Vamma tai pitkäaikaissairaus estää liian usein työhön paluun tai kokonaan työelämään pääsyn. Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihankkeessa etsitään ratkaisuja muun muassa näihin ongelmiin.
  • Kun osatyökykyiset ihmiset jatkavat työelämässä tai työllistyvät avoimille työmarkkinoille, osatyökykyisten yhdenvertaisuus lisääntyy ja heidän elämänlaatunsa paranee. Kaiken olemassa olevan työpanoksen hyödyntäminen vähentää myös valtion kustannuksia.

Kärkihanke: Osatyökykyiset, projektista Polut hoitoon ja kuntoutukseen

 

Kaikkien kärkihankkeiden yhteisenä viestintäverkostona on Facebook-ryhmä: Hyvinvoinnin ja terveyden kärkihankkeiden viestintäverkosto

Tutustu täällä muihin Hyvinvointi-hackathonin haasteisiin.

STM on Hyvinvointi-hackathonin 2017 haastekumppani.

Tietoa ilmoittautumisesta ja linkki ilmoittautumiseen

Haasteiden taustatiedot täsmentyvät seuraavien viikkojen aikana. Seuraa viestejämme Facebookissa ja Twitterissä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *