Haaste #6: Kehitä tukimalli erotilanteisiin

 
Pääyhteistyökumppanimme: Sosiaali- ja terveysministeriö

Pääyhteistyökumppanimme: Sosiaali- ja terveysministeriö

Seuraa ja twiittaa: #lapemuutos  #hyvinvointihack #Haaste6

STM:n haaste #6: Kehitä tukimalli erotilanteisiin

Kehitä moniammatillinen, maakuntatason ensiapu erotilanteeseen. Hyödynnä järjestöjen osaaminen ja palvelut.

Ratkaisu voi olla palvelumalli tai digitaalinen palvelu. Sen kautta eroavat vanhemmat ja/tai perheen lapset saavat tarvittaessa nopeasti, jopa samanaikaisesti juridista ja psykososiaalista apua.

Palvelusta hyötyvät fyysiset ja digitaaliset perhekeskukset, pankkitunnuskirjautumisen kautta. Palvelussa tulee huomioida lapsen etu, yhteisvanhemmuuden tavoite ja vanhempien psykoedukaatio (ohjaaminen).

 

Miltä ratkaisu voisi näyttää:

  • Luo uusia digitalisaation mahdollistamia tuki- ja palvelumuotoja erotilanteeseen.
  • Eroavat vanhemmat voivat saada juridista ja psykososiaalista apua nopeasti ja helposti eron ensiapupisteistä, ja tarvittaessa samanaikaisesti.
  • Ensiapupisteestä voidaan ohjata julkisen ja kolmannen sektorin palveluihin.
  • Paikalliset eroinfo-tilaisuudet, joihin voi osallistua myös sähköisesti
  • Tuetaan sähköisillä asiointijärjestelmillä vanhempien omaa sopimusprosessia lasta koskevissa asioissa. Näitä voivat olla sähköinen perhekeskus, josta saa omilla pankki- tai käyttäjätunnuksilla tietoa, online-tukea sekä kenties puhelin- tai videoyhteyden ammattilaiseen.
  • Myös vertaistuen palveluita tarjotaan sähköisesti.

Mitä osaamista ratkaisun tuottamiseen tarvitaan?

  • Varmistetaan, että eron kokeneet perheet otetaan mukaan kehittämään palvelua esimerkiksi säännöllisillä palautteilla, työpajoilla yms.

Materiaalia ja tietopohjaa:

  • Eroavien vanhempien palvelukokonaisuus on hajanainen, palveluita ei välttämättä löydetä, tietoa joutuu etsimään useasta lähteestä ja lastenvalvojille on pitkät jonot. Kun avun ja tiedon piiriin ei päästä ajoissa, voivat tilanteet kärjistyä ja ongelmat syvetä.
  • Sähköisten palveluiden kehittämisen pohjana voidaan käyttää esim. nykyistä Apua eroon -palveluportaalia (http://www.apuaeroon.fi/), Hollannin Rechtwijzer-järjestelmää sekä VM:n käynnistämää Kansallinen palveluarkkitehtuuri -hanketta (KaPA).
  • Eropalveluiden nykytilanteen kokoaa mainiosti yhteen Erotilanteen palveluilla kohti sovinnollisuutta

Kärkihanke: Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma

Kaikkien kärkihankkeiden yhteisenä viestintäverkostona on Facebook-ryhmä: Hyvinvoinnin ja terveyden kärkihankkeiden viestintäverkosto

Tutustu täällä muihin Hyvinvointi-hackathonin haasteisiin.

STM on Hyvinvointi-hackathonin 2017 haastekumppani.

Tietoa ilmoittautumisesta ja linkki ilmoittautumiseen

Haasteita on luvassa lisää, ja myös haasteiden taustatiedot täsmentyvät seuraavien viikkojen aikana. Seuraa viestejämme Facebookissa ja Twitterissä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *