Haaste #5: Kehitä vanhemmuuden tuki

 
Pääyhteistyökumppanimme: Sosiaali- ja terveysministeriö

Pääyhteistyökumppanimme: Sosiaali- ja terveysministeriö

 

 

 

 

STM:n haaste #5: Kehitä vanhemmuuden tuki

Seuraa ja twiittaa: #lapemuutos #hyvinvointihack #haaste5

Kehitä joka vanhemman unelma: työkalupakki perhe-elämän haasteisiin perheen omien arvojen, ajatusten ja tekojen pohjalta. Tavoitteena luonteva, omanlainen tapa olla vanhempana ympäröivässä yhteisössä ja yhteiskunnassa.

Ratkaisun avulla vanhemmat saavat hyödylliseltä tuntuvaa tukea kohdata ajankohtaisia arjen haasteita itse. He saavat selviytymisapua etukäteen ja tarpeen tullen välittömästi. Ratkaisu edistää itseluottamusta, ajattelua ja omaan vanhemmuuteen kasvamista tukevien ratkaisujen tekemistä arjessa, ei tietopankki.

 • Tuota nykyaikainen ratkaisu, joka tukee uuden sukupolven vanhemmuutta, ja joka vahvistaa vanhempien itseluottamusta ja kykyä ratkaista vanhemmuuden ajankohtaisia ongelmia
 • Applikaatio voisi auttaa siihen, ettei aina tarvitsisi varata aikaa ammattilaisen vastaanotolle omien vanhemmuuden kysymysten kanssa. Tämän myötä voisi testata omia vastauksia niitä vasten, jotka ovat tutkimusten mukaan keskeisiä ja ratkaistavissa.

Miltä ratkaisu voisi näyttää:

 • Voisiko olla luotavissa applikaatio, joka kuljettaa vanhempia niitä kysymyksiä pitkin, joita he tulevat kohtaamaan.
 • Olisi tärkeätä varmistaa, että vanhempien kysymyksiin löytyy ajattelun apuvälineitä eikä niihin tarjota valmiita ratkaisuja.
 • Applikaation tulisi tukea vanhempia ratkaisemaan itse heille tärkeitä kysymyksiä; vahvistaa omaa arviointikykyä ja omia vaistoja; myös siinä, että tarvitsee joihinkin tilanteisiin tai kysymyksiin toisten apua.
 • Yksi tapa voisi olla luoda ”Vanhemmuuden työkalupakki” peli tai applikaatio. Siinä voitaisiin hyödyntää esim. Painokas-hankkeessa kehitettyä lautapeliä, jossa varmistetaan vanhempien voimavarojen käyttöä. Keskeistä on kulkea keskeisiä vanhemmuuden teemoja pitkin, eri ikäisten lasten ja nuorten ja eri vaiheessa olevan vanhemmuuden kysymysten kautta.

Mitä osaamista ratkaisun tuottamiseen tarvitaan?

 • Esimerkiksi perheneuvolan tai mielenterveyspalvelujen ammattilaiset, sosiaalilain mukainen palvelukartoitus, lastensuojelulain mukainen tarvekartoitus, lapsille suunnattujen sovellusten palvelumuotoilu, sähköisten palvelujen kehitys, lasten ja nuorten osallistaminen.

Materiaalia ja tietopohjaa:

 • Ihmisen ei kuulu pystyä hoitamaan äitiyttä tai isyyttä yksin, ilman toisten tukea. Evolutiivisesti ihminen on yhteisöllisen vanhemmuuden laji. Yhteisöllinen vanhemmuus toteutuu siinä, että sekä etukäteen että välittömästi vanhemmat saavat hyödylliseltä tuntuvaa tukea ajantasaisten ongelmien ratkaisemisessa. Esim:
 • Kun lapsi ei nuku tai syö
 • Kun itse ei jaksa
 • Kun lapsi ei kakkaa tai opi kuivaksi
 • Kun itse turvautuu päihteisiin
 • Kun lapsi ei tottele
 • Kun itse räjähtelee
 • Kun lapsi ei pärjää päivähoidossa tai kaverien kanssa
 • Kun itse ei enää viihdy puolison kanssa
 • Kun lapsi ei halua mennä kouluun
 • Kun itse ei halua enää tulla kotiin
 • Kun lapsi tai nuori on ahdistunut, oireilee kehollisesti tai vetäytyy
 • Kun on itse masentunut tai uupunut
 • Perinteisesti tukea ovat antaneet – milloin riittävästi ja hyvin, milloin liian vähän tai huonosti – luonnollinen verkosto: puolisot, sisarukset, isovanhemmat, tädit ja muut.
 • Nykyään monet vanhemmat elävät ilman tätäkään tukea. Suomalaisessa yhteiskunnassa yhtenä voimavarana on ollut äitiys- ja lastenneuvola: kotikäynnit ja kotipalvelu erityisinä tuen muotoina. Silti monet vanhemmat kokevat jäävänsä ilman sitä ja sellaista tukea, jota juuri he tarvitsisivat ja voisivat hyödyntää.
 • On monia, joiden kynnys keskustella näistä kysymyksistä neuvolan terveydenhoitajan kanssa on korkea.
 • On monia, joiden on vaikea jaksaa lukea sitä materiaalia, jota neuvola ja monet erinomaiset järjestöjen nettisivut tarjoavat.

Kärkihanke: Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma

Tutustu myös. Suunnitelma parisuhteen ja vanhemmuuden tuen vahvistamiseksi

 

Kaikkien kärkihankkeiden yhteisenä viestintäverkostona on Facebook-ryhmä: Hyvinvoinnin ja terveyden kärkihankkeiden viestintäverkosto

Tutustu täällä muihin Hyvinvointi-hackathonin haasteisiin.

STM on Hyvinvointi-hackathonin 2017 haastekumppani.

Tietoa ilmoittautumisesta ja linkki ilmoittautumiseen

Haasteita on luvassa lisää, ja myös haasteiden taustatiedot täsmentyvät seuraavien viikkojen aikana. Seuraa viestejämme Facebookissa ja Twitterissä.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *