Fazer haastaa kehittämän ratkaisuja ikääntyvien kognitiiviseen hyvinvointiin

 

Fazer_vege_image_190x127pxAivojen suorituskyky ja hyvinvointi ovat tärkeitä läpi ihmisen koko elinkaaren lapsesta ikääntyviin. Lapset ja opiskelijat tarvitsevat aivoiltaan tehoja oppimiseen, työikäiset keskittymiseen ja luomiseen ja ikääntyneet nauttiakseen elinvoimaisista seniorivuosista. Ruoka ja ravinto yhdessä unen ja fyysisen ja henkisen aktiivisuuden lisäksi ovat keskeisiä kognitiivisen suorituskyvyn ja aivojen hyvinvoinnin tekijöitä.

Fazer on käynnistänyt laajan tutkimus- ja liiketoiminnankehityshankkeen nimeltä Fazer Brainfood. Hankkeessa tutkitaan ruoan ja kognitiivisen suorituskyvyn välistä yhteyttä ja pyritään kehittämään innovatiivisia ratkaisuja ylläpitämään ja parantamaan aivojen hyvinvointia eri ikäryhmillä. Fazer etsii digitaalisia ongelmanratkaisijoita kehittämään yhdessä sellaisia ratkaisuja.

Hyvinvointi-hackathonissa Fazer haastaa osallistujia keksimään teknologisia ratkaisuja, jotka auttavat ikääntyviä syömään hyvin ja monipuolisesti.

Ikääntyneiden hyvä ravitsemustila ylläpitää aivojen hyvinvointia ja siten toimintakykyä ja elämänlaatua. Ikääntyneet tarvitsevat erityistä apua ja ohjausta ravitsemukseensa, sillä heidän ravitsemukselliset tarpeensa muuttuvat. Esimerkiksi proteiinin tarve suurenee, ruoan syöminen muuttuu, sillä muun muassa puremis- ja nielemisvaikeudet lisääntyvät ja ikääntyvien kyky huolehtia itsestään heikkenee muun muassa muistisairauksien, tietojenkäsittelyn, muistiin painamisen ja muun toimintakyvyn heikkenemisen takia. Kotona asuvilla ikääntyneillä on myös riski eristäytyä sosiaalisesti. Yksinäisyys lisää ruokahaluttomuutta ja vaarantaa hyvän ravitsemustilan ylläpitämistä. Mikäli samalla fyysinen aktiivisuus vähenee, liikkumisen tuoma hyöty toimintakyvyn ylläpidossa ja ruokahalun lisääjänä häviää. Vallitseva taloudellinen tilanne pakottaa kuntia säästämään vanhustenhuollosta ja löytämään kustannustehokkaita ratkaisuja.

Haaste I: Miten ruokapalveluita voidaan kehittää ottaen huomioon ikääntyvien yksilölliset makutottumukset ja ravitsemukselliset vaatimukset?

Kuvitteellinen tilanne ikääntyneen elämästä vuonna 2025: ”Jääkaapin oven avatessani jääkaappi kertoo minulle, että ota toiselta hyllyltä rahka-annos ja jääkaapin ovesta tuoremehu. Lisäksi jääkaappi muistuttaa minua, että lisään rahkaan myslihiutaleita ja paahdan itselleni leivät. Siirryn ruokapöytään ruokailemaan ja katselemaan uutisia älypäätteeltä. Samalla otan yhteyttä ystävääni Pirjoon ja jatkamme aamiaisen syömistä yhdessä kuulumisia jutellen. Aamiaisen syötyäni kuljetusyritys tuo jääkaappiini seuraavan viikon ruoat – jääkaappi järjestelee ne automaattisesti oikeaan järjestykseen eri hyllyille. Jääkaappini on tilannut ”älykkäästi” ruokani.

Haasteen tavoitteena on kehittää ruoan tilaamiseen ratkaisuja, joilla varmistetaan, että ikääntyneen sekä makutottumukset että ravitsemukselliset vaatimukset huomioidaan. Tärkeää on myös, että ikääntynyt saa luotettavasti ja helposti tietoa syödyn ruoan laadusta ja määrästä. Tavoitteena on, että ratkaisu helpottaa ikäihmisen arkea. Yksinkertaiset vihjeet ja ohjeet helpottavat ikäihmisten arjen sujuvuutta.

Haaste II: Millaisilla digitaalisilla ratkaisuilla voidaan vähentää ikääntyvien ruokailutilanteiden yksinäisyyttä?

Kuvitteellinen tilanne ikääntyneen elämästä vuonna 2025: Poikani Eero soittaa ja varmistaa, että onhan äiti valmiina illalliseen heidän kanssaan. Ruoka löytyy jääkaapin kolmannelta hyllyltä ja se pitää vain laittaa mikroon lämpiämään. Eeron perhe asuu toisessa kaupungissa, mutta äiti pääsee viikolla mukaan ruokapöytään etäyhteyden kautta.”

Haasteen tavoitteena on kehittää ratkaisuja, joilla voidaan luoda ikääntyneelle miellyttävä ruokailutilanne ja tunnelma. Tärkeää on pohtia mitä inhimillisiä elementtejä voidaan lisätä digitaalisten ratkaisujen avulla nykyisin saatavilla olevan Skype-yhteyden lisäksi. Ratkaisu parhaimmillaan kannustaa ikääntyneitä sosiaalisesti ja fyysisesti aktiivisiin tilanteisiin.

Haaste III: Millaisia digitaalisia ratkaisuja voidaan kehittää ikäihmisen kotiruokailun seuraamiseen?

Haasteen tavoitteena on kehittää kustannustehokkaita ja helppokäyttöisiä digitaalisia ratkaisuja ikäihmisen kotiruokailun seuraamiseen inhimillistä vuorovaikutusta unohtamatta.

 

FG_Fazer_Logo_RGB